NEW Job Board for Ukrainians, Click Here. | Інформаційна допомога для новоприбулих тут

Ukrainian Canadian Congress
Alberta Provincial Council
The voice of Ukrainians in Alberta
Ukrainian Canadian Congress
Alberta Provincial Council
The voice of Ukrainians in Alberta
Ukrainian Canadian Congress
Alberta Provincial Council
The voice of Ukrainians in Alberta
Ukrainian Canadian Congress
Alberta Provincial Council
The voice of Ukrainians in Alberta
CERB – Accepting Applications

Date

Canada Emergency Response Benefit

What is the Canada Emergency Response Benefit

If you stopped working because of COVID-19, the Canada Emergency Response Benefit (CERB) may provide you with temporary income support. The CERB provides $500 a week for up to 16 weeks.

How to apply

We will start accepting applications on April 6.

Prior to April 6, individuals who are without work and are eligible for EI can continue to apply for Employment Insurance.

Important! If you are not eligible for Employment Insurance, find out how you can get ready to apply for the CERB through the Canada Revenue Agency.

Whether you apply online or by phone, the CRA wants to provide the best service possible to everyone. To help manage this, the CRA has set up specific days for you to apply. Please use the following guidelines:

Day to apply for the Canada Emergency Response Benefit
If you were born in the month of Apply for CERB on Your best day to apply
January, February or March Mondays April 6
April, May, or June Tuesdays April 7
July, August, or September Wednesdays April 8
October, November, or December Thursdays April 9
Any month Fridays, Saturdays and Sundays

Eligibility

The benefit will be available to workers:

  • Residing in Canada, who are at least 15 years old;
  • Who have stopped working because of COVID-19 and have not voluntarily quit their job;
  • Who had income of at least $5,000 in 2019 or in the 12 months prior to the date of their application; and
  • Who are or expect to be without employment or self-employment income for at least 14 consecutive days in the initial four-week period. For subsequent benefit periods, they expect to have no employment income.

The Benefit is only available to individuals who stopped work as a result of reasons related to COVID-19. If you are looking for a job but haven’t stopped working because of COVID-19, you are not eligible for the Benefit.

———-

Канадська допомога екстреного реагування

Що таке Канадська допомога екстреного реагування

Якщо ви припинили працювати через COVID-19, Канадська допомога екстреного реагування (CERB) може надати вам тимчасову підтримку прибутку/доходу.

CERB надає $500 на тиждень тривалістю до 16 тижнів.

Як подаватися

Ми розпочнемо приймати заявки/аплікації 6-го квітня.

До 6-го квітня, особи, які залишилися без роботи і мають право на страхування зайнятості (EI), можуть продовжувати подаватися на страхування зайнятості (ЕІ).

Важливо! Якщо ви не маєте права на EI, дізнайтеся, як ви можете підготуватися, щоб податися на CERB через Агенцію доходів Канади (CRA).

Чи ви подаєтеся в режимі онлайн або телефоном, CRA хоче надати кожному якнайкращі послуги. Щоб допомогти з цим справитися, CRA установила конкретні дні для вашої подачі. Будь ласка, використовуйте наступні вказівки:

День, щоб податися на Канадську допомогу екстреного реагування
Якщо ви народилися в місяці Подаєтеся на CERB по Ваш найкращий день, щоб податися
січні, лютому або квітні понеділках 6-го квітня
квітні, травні або червні вівторках 7-го квітня
липні, серпні або вересні середах 8-го квітня
жовтні, листопаді або грудні четвергах 9-го квітня
будь-якому місяці п’ятницях, суботах та  неділях

Хто має право на допомогу

Допомога буде доступна для працівників:

  • Які проживають в Канаді та яким виповнилося принаймні 15 років;
  • Які перестали працювати через COVID-19 і добровільно не кинули свою роботу;
  • Які мали дохід принаймні $5,000 в 2019 році або за12 місяців до дати їхньої заявки/аплікації; та
  • Які є або, очікується, що вони будуть без доходу від праці або індивідуального підприємництва (праці на самого себе) принаймні 14 послідовних днів за початковий чотирьохтижневий період. За наступні періоди допомоги, очікується, що вони не матимуть доходу від праці.

Допомога доступна для осіб, які припинили працювати в результаті причин, пов’язаних з COVID-19. Якщо ви шукаєте роботу, але не припинили працювати через COVID-19, ви не маєте права на допомогу.